November 26th, 2008

Yndzughtn anapatum

Ռուսաստանը Չինաստանի հումքային հավելվա՞ծ

Այս հոդվածը  - Мы не братья, мы партнеры. «Китайско-российские отношения стратегического взаимодействия и партнерства носят самый оригинальный, важный и прочный характер», — сказал председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступая в конце октября на открытии Третьего китайско-российского экономического форума. Что означает эта «оригинальность» для России во взаимоотношениях с Китаем — разбирался The New Times (http://newtimes.ru/magazine/2008/issue092/doc-59800.html)-  կարդալիս հիշեցի Նժդեհի ստորև բերված խոսքերը  «դեղին վտանգի» մասին (ամեն անգամ հիանում եմ նրա մտքի խորաթափանցությամբ և հեռատեսությամբ)... իսկ  հոդվածը բավականին հետաքրքիր հոդված է, արժե կարդալ...


<<Բոլոր ժողովուրդները, լուսաւորեալ թէ վայրենի, ձգտում են արեւի տակ յարմար եւ կայուն մի տեղ գրաւել:

    Նրանք զէնքի են դիմում երբեմն ռազմասիրութիւնից, երբեմն մրցակցութիւնից, երբեմն կոյր ատելութիւնից մղւած:

    Պատերազմում են, երբ պէտք է նորանոր շուկաներ ձեռք բերել, ծովերի տէր դառնալ, երբ պէտք է ինքնապաշտպանւել կամ ապահովել այս կամ այն երկրի անկախութիւնը:

    Քիչ անգամ չեն նրանց իրար դէմ հանում նաեւ ամենաանբնական եւ չնչին պատճառները, օրինակ՝ իրենց միապետների դինաստիական շահերը, նրանց հիւանդոտ փառասիրութիւնը, կրօնների եւ բարութեան մասին ունեցած ըմբռնումների տարբերութիւ-նը, եւլն.:

    Պատերազմի համար են աշխատում եւրոպական իմպերեալիզմը, անգլիական ծովատիրութիւնը, ամերիկեան դոլարապաշտութիւնը, համիսլամականութիւնը, դեղին վտանգը, պանսլավիզմը եւլն.:

    Պատերազմ է անվերջ, եւ եթէ երբեմն ժողովուրդները կռւադաշտում չեն, ապա նրանք զօրանոցներում են, ուր խելայեղօրէն պատրաստւում են նորանոր բաղխումների համար:>>